Kerk parochie

 

 

Start
Doopsel
 

 

 

 

DEKENAAT LOMMEL - Parochiefederatie Lommel-Centrum

PAROCHIE HEILIG SACRAMENT KATTENBOS

 

Pastorale adressen:

Pastoor:
Meewerkend priester Bert Janssen S.S.S.
Hoog Kattenbos 15
3920 Lommel
tel. 011 80 75 76
sss.bertjanssen@live.nl

Parochiale contactpersoon:

Parochiaal secretariaat:

Hoog Kattenbos Klooster Paters Heilig Sacrament, 3920 LOMMEL,
Open woensdag van 18.00 tot 20.00 uur.
Tel. 011/541230

Voor artikels in het parochieblad kan je doorgeven aan Livinus Gerits
livinus.gerits@telenet.be

 

De dagboeken van de congregatie van het Heilig Sacrament uit de tijd van 1940 zijn karig met gegevens over de verre achtergronden van de stichting van de paters te Lommel.

De congregatie van het H. Sacrament had een Vlaams juvenaat te Bothey bij Namen dat rond de jaren 1936 te klein werd voor de talrijke kandidaten die vooral uit de Antwerpse en Limburgse Kempen kwamen.
Hoogstwaarschijnlijk is het te danken aan de goede relaties die bestonden met E.H. Houtmortels, toenmalig pastoor in Lommel, en E.P. De Keyser, toenmalig overste van het huis van Bitsingen. In 1937-1938 is er heel wat correspondentie tussen deze mensen die betrekking heeft op een nieuwe stichting in Lommel.
Op het einde van 1937 verliest Lommel een kapelaan en E.H. Houtmortels vraagt E.P. Van de Velden van de congregatie van het H. Sacrament, voor één jaar te benoemen als kapelaan in Lommel om zich met de nieuwe stichting bezig te houden. P. Van der Velden kwam als kapelaan naar Lommel en zou er blijven tot zijn dood.
Op 6 december 1937 (Sinterklaasgeschenk) zette het Algemeen Bestuur van de congregatie het licht op groen voor de nieuwe stichting te Lommel om het Vlaams juvenaat te openen.
Er moet echter toelating bekomen worden van de bisschop van Luik, Monseigneur Kerkhofs, om een klooster en juvenaat te stichten. Op 7 januari 1938 geeft Monseigneur zijn "fiat".
Pastoor Houmortels dringt aan op een snelle behandeling in de gemeenteraad die de nodige heidegronden bij het station moest willen verkopen. Op 3 februari is er een compromis van verkoop en op 12 maart wordt beslist: "Overwegende dat de gevraagde gronden van zeer slechte hoedanigheid zijn en dat hiervan maar een zeer kelin gedeelte geschikt is voor ontginning tot akkergrond, zodat het onmogelijk is in laten veil stellen besluit de gemeente deze gronden aan vermelde Vereniging (Congregatie van het H. Sacrament) te verkopen op de bijzondere en uitdrukkelijke voorwaarde dat de op te richten kapel altijddurend toegankelijk zal blijven voor de bewoners van Cattenbosch Eyndergatbeek en het zuidelijk gedeelte van het gehucht 'Eynde', en dat aan deze bewoners gelegenheid zal gegeven worden aldaar de zondagsmis te hooren".
Op donderdag 6 oktober 1938 publiceerde 'De Standaard' volgend bericht: "Maandag 3 oktober j.l. wapperden 3 vlaggen aan het in opbouw zijnde klooster te Lommel, de Pauselijke, de Belgische en de Vlaamse. Z.E.H. Deken Smeets van Hamont kwam officieel de eerste steen leggen, tekenden mee de drie kapelaans van Lommel en de Pastoor en enkele getuigen. Vermoedelijk zal in februari 1939 naast het klooster een openbare kapel gebouwd worden, hetgeen geschiedde".
Op zondag 25 november 1939 werd de kerk en klooster ingewijd door Monseigneur Kerkhofs, bisschop van Luik. het zal wel de eerste keer geweest zijn dat Kattenbos een bisschop mocht ontvangen en ze deden dat met luister.
Gedurende bijna 10 jaar zullen de pater hun kapel openstellen voor de bewoners van Kattenbos en er de H. Mis celebreren en de mensen samenbrengen voor het gebed.
Er ontstonden ook de bewegingen van K.W.B., K.A.V.-H. Hartbond en jeugdbeweging, geanimeerd door de paters van het juvenaat "Johannes Berchmans".
Stilaan ontwikkelde er zich een sociaal leven rond het juvenaat en de kerk van de paters. Zo mocht op 28 oktober 1948 "Het Belang van Limburg" het bericht met foto publiceren: "Zo pas werd in Lommel de Hulpparochie Kattenbosch opgericht waarvan de zielzorg werd toevertrouwd aan E.E.P.P. van het H. Sacrament".
Inderdaad, in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober was het bericht verschenen dat de Prins Regent zijn goedkeuring had gegeven voor de oprichting van de nieuwe parochie te Lommel-Kattenbosch onde de titel van "Parochie van het H. Sacrament".
De eerste pastoor E.P. Gerard Hoogstraten van de paters van het H. Sacrament werd door Monseigneur Kerkhofs benoemd tot herder van de nieuwe parochie op 17 oktober 1948.
Op 8 december ontving de pastoor een schrijven van de Heer Gouverneur van Limburg: "De Heren Leyen Peter, werkopzichter te Lommel Kattenbos en Bergmans Louis, landbouwer te Lommel, worden tot lid benoemd van de Kerkfabriek van de nieuw opgerichte parochie "Kattenbos" te Lommel".
In zijn dagboek noteert de pastoor op 1 januari 1949 dat de parochie Kattenbos 631 inwoners, 132 gezinnen en 112 woningen telt. Enkele jaren later breidde de stedelijke basisschool zich uit tot 6 onderwijsjaren en werd Kattenbos een autonome volwaardige parochie.Weekendvieringen:

        zondag: 8 u. Eymard kapel
        zondag: 10.45 u. parochiekerk

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan medard.verstraeten@telenet.be.
Copyright © 2005 Lommel Kattenbos Medard Verstraeten
Laatst bijgewerkt: 13 maart 2009